επικοινωνία // Kris Apartments , Μάλεμε Χανιά

Kris Apartments // Δρακάκης Παναγιώτης
Τηλ.2821 062 633 Κιν.6945 353 308 Φαξ. 28210 62603
email info@krisapts.gr.